Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Ettevõttest

AS Vireen on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas.

Eelmise sajandi lõpus hakkas Eesti oma veterinaarsüsteemi kohandama EL-i vastavate õigusnormidega. Selleks, et ühisel turul loomade ja loomsete saadustega kaubelda, vajas Eesti ka loomsete kõrvalsaaduste kahjutustamise süsteemi. Toonastes lihakombinaatides puudusid võimalused kaasaegsete kahjutustamismeetodite rakendamiseks ning erakapital ei olnud valmis investeerimisriski võtma.

AS Vireen (esialgse nimega Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) loodi 5. juunil 2001. aastal peaminister Mart Laari juhitud valitsuse otsusega nr 373 „Riigi aktsiaseltsi Loomsete Jäätmete Käitlemise AS asutamine“.  Eesmärgiks oli rajada Euroopa Liidu nõuetele vastav 1. kategooria loomsete kõrvalsaaduste[1] käitlemise ja kahjutustamise tehas ja pärast tehase valmimist alustada loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ning kahjutustamise teenuse pakkumisega. Tehas käivitus 01.01.2005. aastal.

Riik on kohustatud tagama Eestis tekkivate eri riskiastmega hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste Euroopa Liidu nõuetekohase kogumise ja kahjutustamise. Esimese kategooria hukkunud põllumajandusloomade ja loomsete kõrvalsaaduste kahjutustamise tehas, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele, on AS-l Vireen. AS Vireen kõrval suuremad analoogset tooret (II ja III kategooria) käitlevad ettevõtted Eestis on Atria Eesti AS ja HKScan Estonia AS.