Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

SAK metssiga korjuste käitlemine

AS Vireen korraldab sigade aafrika katkuga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo ja nende sisu hävitamise ning konteinerite ja konteinerite äraveoks kasutatavate veokite puhastamise, pesemise ja desinfitseerimise.

Maakondadesse on paigutatud sigade aafrika katkuga seotud metssigade rümpade/korjuste kogumiseks mõeldud konteinerid (660 l), mis on vastavalt markeeritud („I kat üksnes kõrvaldamiseks“).

Konteineri äravedu teostatakse vastavalt tekkinud vajadusele (konteineri täitumisel).

Täitunud konteineri äraveo ning täitunud konteineri asemele uue tühja konteineri paigutamise tellitakse AS-ilt Vireen Jahiseltsi esindaja poolt. Jahiseltsi esindajal tuleb teavitada esimesel võimalusel AS-i Vireen täitunud konteinerist ja lepib kokku äraveo aja.

AS Vireen esindaja: Raul Joosing, raul.joosing@vireen.ee, tel 53 471 372