Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Auto tellimine

Äraveo tellimiseks helistage telefonil 32 78 290. Tellimusi võetakse vastu ainult telefoni teel!

Tellimusi saab esitada E-R kell 8.00-16.00.

Hukkunud looma ja/või kõrvalsaadustega peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud saateleht.

Hukkunud loomad peavad olema identifitseeritavad (numbrid kõrvas).

Hukkunud loomad või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs (kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta.

Jälgige, et hukkunud looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid.

Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone.

Tagage, et kogumisauto pääseks hukkunud loomadele ja/või kõrval-saadustele ning saatelehele ligi vajadusel ööpäevaringselt.

Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele.

Hukkunud põllumajanduslooma puhul palume äravedu tellida esimesel võimalusel. Nii saame otstarbekamalt kujundada kogumisringe ning jõuame Teieni kiiremini.