Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Lihakondijahu

Lihakondijahu võib kasutada sobiliku tehnoloogia korral kütusena energia tootmisel, selleks tunnustatud põletusrajatistes või töödelda tunnustatud töötlemisettevõttes, vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/2009 paragrahvide 23 ja 24 nõuetele
Ettevõtte vastavust EÜ määruses nr 1069/2009 sätestatud nõuetele 1. kategooria loomsetest kõrvalsaadustest toodete (lihakondijahu) kütusena põletamise valdkonnas hindab ja tunnustab Veterinaar- ja Toiduamet, andes vastava loa.
Kuna AS Vireen kahjutustamise protsessi tulemusena toodetud lihakondijahu klassifitseerib 1. kategooria tootena (vt ka ptk 3.2), on seda lubatud kasutada ainult energeetilistel eesmärkidel kütusena.