23.02.2021 toimub toorme ja tellimuste vastuvõtt kuni kella 13.00ni.

24.02.2021 ei toimu kokkuvedu ega toorme ja tellimuste vastuvõttu.

Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
Tel: 32 78 290

SAKiga seotud metssigade rümpade/korjustega täitunud konteinerite äraveo tellimine: raul.joosing@vireen.ee, 53 471 372.

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Riigiabi

Põllumajandusministeeriumi ja AS Vireen vahel sõlmitud lepingu alusel vahendab AS Vireen põllumajandustootjatele riigiabi hukkunud põllumajandusloomade (mäletsejaliste) kahjutustamiseks ja kokkuveoks ning on kooskõlas Euroopa Liidu Komisjoni määrusega nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

2020 aastal: 65 % kahjutustamine ja 35% vedu. Kulude hüvitamisel riigieelarvelistest vahenditest tasub Tellija kehtiva hinnakirja järgi arvestatud teenuse maksumuse ja riigi poolt hüvitatud teenuse maksumuse vahe, millele lisandub käibemaks.
Arve esitatakse teenuse osutamise eest järgneva kuu seitsmendaks (7) kuupäevaks.