Vastuvõtt tehases
E-R 8.00-16.30
lõuna 12-13

Auto tellimine
E-R 8.00-16.00
tel. 32 78 290

UUS KLIENT
Sõlmi leping

Hinnamuutus alates 01.01.2023

Hea koostööpartner!

AS Vireen muudab hinnakirja alates 1. jaanuarist 2023

AS Vireen on suutnud tänu energiatõhustamisele ja omatuludele hoida hinnakirja muutumatuna 14 aastat. Elektrienergia, autokütuse, seadmete tagavaraosade ja üldise hinnatõusu tõttu ei ole aga võimalik kvaliteetset teenust sama hinnaga enam edasi pakkuda, mistõttu on vajalik tõsta kõikide teenuste hindu 10% võrra.

Viimase paari aasta jooksul oleme AS Vireenis teadlikult tõhustanud ja kaasajastanud protsesse, tänu millele on ülalpidamiskulud vähenenud märkimisväärselt. 2020. aastal sai tehas loa kahjutustamise käigus tekkiva lihakondijahu põletamiseks; selleks ehitasime spetsiaalse katlamaja ja tekkivat soojust kasutame tehnoloogilise auru ja sooja tootmiseks protsessides ja hoonetes. Samuti rajasime sel aastal päikeseenergiapargi, mis on toonud elektrikulud veelgi alla – 25% tehase arvestuslikust elektrivajadusest katame ära päikeseenergiaga.

Lisaks ülalpidamiskulude langetamisele oleme viimastel aastatel müünud loomset rasva kui ühte peamist toodet. Müügist tekkiv tulu on samuti aidanud pakkuda kvaliteetset teenust hindasid tõstmata. Loodame lähiaastatel hakata teenima tulu ka lihakondijahu põletamisel tekkiva mineraalse tuha müügist. Tellitud uuringute järgi on see potentsiaalselt sobilik väetisena kasutamiseks – näiteks on selle fosforisisaldus 38%. Pikisilmi ootame seetõttu Euroopa Toiduohutusameti ametlikku luba, et tuhka võiks põllumajanduses kasutada. Tuha kasutamine väetisena oleks viimane suur samm, mille järel on tehas kõik suuremad energiatõhususe meetodid ja võimalikud kasuallikad käiku lasknud.