Kokkuvedu ja kahjustustamine

 

Juriidilised isikud:

Teenuse (kokkuvedu ja kahjutustamine) tellimiseks on vajalik sõlmida töövõtuleping

  • Töövõtulepingu sõlmimiseks saatke andmed e-posti aadressile ettevõtte ärinimi, registrikood, kes esindab ettevõtet lepingulistes ning tellimuste ja saatelehtede vormistamise küsimustes, kontakttelefon, e-posti aadress).
  • Olles edastanud AS-le Vireen eelpool mainitud andmed, saadetakse teile leping, digitaalseks allkirjastamiseks. 

Juriidilistest isikutest kliendid, kellel ei ole AS-ga Vireen sõlmitud äraveo ja kahjutustamise töövõtulepingut, tuleb tasuda ettemaks baastariifi (käitlemine 156,58 €/t ja transport 61,36 €/t) järgselt loomühiku põhiselt, olenevalt põllumajanduslooma liigist järgnevalt:

*veis 600 kg

*siga 100 kg

*lammas 60 kg

 

Tasaarveldused teostatakse tegelike kaalunäitude alusel, järgneva kalendrikuu jooksul.

 

Eraisikud:

Eraisikutest klientidel on ühekordsete loomsete kõrvalsaaduste veoks ja kahjutustamiseks vajalik meile tellimuse täitmiseks esitada garantiikiri, mille saate välja printida siit: docx Garantiikiri 

 

Dokumendid:

NB! Hukkunud loomaga peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud  saateleht, mille saate välja printida siit:  docx Saateleht 

 

 

Muudatustest loomakorjuste utilisieerimisel

1. juulist 2018 muutub põllumajandusloomade korjuste käitlemisettevõtetesse saatmise protsess. Uue korra järgi ei väljasta volitatud loomaarstid enam veterinaartõendit (vorm 5T) ja loomapidaja ei anna korjusega kaasa kaubadokumendi vormi.

Alates 1.juulist 2018 saab loomapidaja esitada utiliseerimisele saadetavate loomakorjuste andmeid põllumajandusloomade registrile uues e-PRIAs. Teenus asub vahelehel „Registrid“, kus andmete esitamise alustamiseks tuleb vajutada nuppu „Alusta uut taotlust“.  Andmeid saab esitada ka paberil (vorm „Põllumajanduslooma korjuse utiliseerimine“, mille leiate PRIA kodulehelt 

www.pria.ee/et/Registrid/Loomade_register/Taotlusvormid)

 

Täiendavates küsimustes palume pöörduda põllumajandusloomade registri poole e-posti aadressil loom[no-Smpam)ade.register@pria.ee"> või registrite osakonna infotelefonil 731 2311.