Üldinfo

AS Vireen (endine Loomsete Jäätmete Käitlemise AS) on 100% Eesti riigile kuuluv eraõiguslik äriühing, mis tegutseb Maaeluministeeriumi valitsemisalas. Ettevõte asutati 05. juunil 2001. a ja tehas käivitus 01. jaanuaril 2005. a. Ettevõttes on ligikaudu 15 töötajat.

 

Ettevõte tegeleb loomsete kõrvalsaaduste kokkuveo ja kahjutustamise teenuse pakkumisele lisaks ka taastuvenergia arendamisega.