Kokkuvedu ja kahjutustamine 

 

Pakume kahjutustamise teenuseid kõikidele loomsete kõrvalsaaduste valdajatele, alates väikeloomapidajatest ning lõpetades pakendatud toidukauba haldajatega, kui nende tooted kuuluvad kõrvaldamisele jaekaubandusest või ei ole meie riigi seadusandluse mõistes turustuskõlbulikud.

 

Juriidilised isikud:

Teenuse (kokkuvedu ja kahjutustamine) tellimiseks on vajalik sõlmida töövõtuleping

  • Töövõtulepingu sõlmimiseks saatke andmed e-posti aadressile :  ettevõtte ärinimi, registrikood, kes esindab ettevõtet lepingulistes ning tellimuste ja saatelehtede vormistamise küsimustes, kontakttelefon, e-posti aadress).
  • Olles edastanud AS-le Vireen eelpool mainitud andmed, saadetakse teile leping, mille palume digitaalselt allkirjastada. Vajadusel võimalus füüsiliselt allkirjastada.

Eraisikud:

Eraisikutest klientidel on ühekordsete loomsete kõrvalsaaduste veoks ja kahjutustamiseks vajalik meile tellimuse täitmiseks esitada garantiikiri, mille saate välja printida siit:  docx Garantiikiri 

 

 

Dokumendid:

NB! Hukkunud loomaga peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud  saateleht, mille saate välja printida siit:  docx Saateleht