Kategooriad

 

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja Euroopa Liidus kehtivatele normidele jaotatakse hukkunud loomad ja loomsed kõrvalsaadused 3 põhikategooriasse, millele lisandub reoveesete.

AS Vireen teostab kokkuvedu ja kahjutustab kõigi kolme kategooria alla käivaid loomi ja kõrvalsaadusi koos, s.t et ka II ja III kategooriasse kuuluvaid kõrvalsaadusi käideldakse I kategooria kõrvalsaadustena, kui need on olnud kokkupuutes I kategooria komponentidega.

Detailsem info kategooriate kohta leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel:

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=893

Ka üksnes II ja III kategooria kõrvalsaadusi käitlevate ettevõtete nimekiri leidub Veterinaar- ja Toiduameti kodulehel::

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=139