Äraveo tellimine

 

Hukkunud põllumajanduslooma puhul palume äravedu tellida esimesel võimalusel. Nii saame otstarbekamalt kujundada kogumisringe ning jõuame Teieni kiiremini. 

  • Äraveo tellimiseks helistage telefonil 32 78 290. (Tellimusi võetakse vastu ainult telefoni teel!) Teie parema teenindamise huvides kõned salvestatakse.
  • Teatage alati oma täpsed andmed – nimi, kontakttelefon, looma või kõrvalsaaduste võimalikult täpne asukoht (aadress ja muud juhised).
  • Hukkunud looma ja/või kõrvalsaadustega peab alati kaasas olema omaniku poolt täidetud saateleht.
  • Hukkunud loomad peavad olema identifitseeritavad (numbrid kõrvas).
  • Hukkunud loomad või kõrvalsaadused paigutage selliselt, et sellele on tagatud auto juurdepääs (kõvakattega tee, auto ümberpööramise võimalus jne). Kui kohapeal selline võimalus puudub, transportige loom laadimiseks sobivasse kohta.
  • Jälgige, et hukkunud looma või kõrvalsaadustega koos ei satuks kaasa kõrvalisi esemeid (metall, nöör, kile, kivi, liiv, puit, muna, munakoored, suled jms), mis võivad rikkuda tehase seadmeid.
  • Katke hukkunud loom kile, presendi või muu sellisega, et aeglustada roiskumist suvel ning külmumist talvel, samuti vähendada lindude ja metsloomade huvi ning inimeste negatiivseid emotsioone.
  • Lahatud loomade puhul paigutage jäänused selliselt, et oleks tagatud võimalus nende mehhaniseeritud pealelaadimines.
  • Tagage, et kogumisauto pääseks hukkunud loomadele ja/või kõrval-saadustele ning saatelehele ligi vajadusel ööpäevaringselt.
  • Et mehhaniseeritud laadimine oleks võimalik, peavad kogumiskonteinerid vastama AS Vireeni poolt kehtestatud nõuetele.